Видео


Изложба, Параклиса, Национална художествена галерия, 2003 г.